Kalp ve damar hastalıkları, endüstrileşmekte olan ülkelerin adeta baş belasıdır. Ülkemizde ortalama 3,5 milyon kalp hastası bulunmaktadır ve her yıl buna 240 bin kişi eklenmektedir. Türkiye'de her yıl önlenebilir kalp hastalığı nedeni ile 200 bin kişi kaybedilmektedir.

2005 yılı için koroner arter hastalığı sıklığı erkeklerde %4,1 ve kadınlarda %3,5 'tir. Romatizmal kalp hastalığı erkeklerde binde 4, kadınlarda binde 7 'dir. 40 yaşından önce koroner kalp hastalığı görülme sıklığı %2 iken 40 – 49 yaşlarında %3, 50 – 59 yaşlarında %8 ve 60 yaş üzerinde %12 'dir. Hastaların %50 'si miyokard infarktüsü geçirdikten sonra hastalığının farkına varmaktadır. Zaten bunların da %30 'u ilk atakta ve %50 'si ikinci atakta kaybedilmektedir. Yine ülkemizde 500 bin kalp yetmezliği hastası vardır ve buna her yıl 100 bin kişi ilave olmaktadır.  2 – 3 binine kalp nakli gerekmektedir.

Kalp ve Damar hastalıklarının oluşmasında en önemli risk faktörlerinden sigara, her iki erkekten biri ve her beş kadından biri tarafından içilmektedir. Ayrıca her üç kişiden biri şişman olup yiyeceğine dikkat etmemektedir. 16 milyon yüksek tansiyon hastasından 12 milyonu hastalığını bilmiyor... Devamı >

" 3. Türkiye’nin ilk ve tek, Dünya’nın 8. en büyük Kardiyomiyopilasti (DMKP) serisi. "